Nacionalni susret o društvenom djelovanju svjetovnih franjevaca

»Predugo je Red ostao u “sakristijama”. Došao je trenutak, koji se više ne može odgađati, za ulazak u ljudsku državu da bi se snažno i vidljivo nosilo vlastite odgovornosti svjedočenja i promicanja pravde, mira i obrane života, prava i stvorenog svijeta.«

Iz zaključaka XII. generalnoga kapitula FSR-a

Draga […]