Održan Okrugli stol o novom Zakonu o radu

U organizaciji Franjevačkoga svjetovnog reda u četvrtak 17. travnja 2014. u Tribini grada Zagreba na Kaptolu 27, održan je okrugli stol na temu „Demontaža socijalne države i novo radno zakonodavstvo“. Time se i „Tijelo Crkve“, vjernici-laici, aktivno uključuju u rasprave oko novoga Zakona o radu (ZOR), a nakon što je o istom svoju […]

Demontaža socijalne države i novo radno zakonodavstvo